tato stránka je zamněřena hlavně na zemnědelské foto!!!-autor těchto stránek je michael svoboda!!!