tato stránka je zamněřena hlavně na zemnědelské foto!!!-autor těchto stránek je michael svoboda!!!

Profil

Osobní

Oblíbené

Film

Hudba

Jídlo

Místo

Obec, kde bydlíte

Sport

Koníček